Pražský okruh chtějí všichni, cyklodoprava polarizuje Prahu

1. srpna 2016

Téměř 3 tisíce připomínek zaslali občané Prahy a Středočeského kraje organizátorům projektu Polaď Prahu. Nyní je vyhodnocují odborníci. Lidé si mimo jiné například přejí dobudování Pražského okruhu, dostavbu linky metra D nebo regulaci Segwayů. Na druhou stranu v oblasti cyklistické dopravy se názory různí. Jedna skupina prosazuje navýšení počtu cyklostezek a rozvoj cyklodopravy, řada jiných podnětů naopak volá po rušení již stávajících cest určených cyklistům.

Pro nás jsou to velmi cenné informace, které ukazují dopravní preference Pražanů. Budeme se jimi velmi intenzivně zabývat a samozřejmě je zohledníme v následných krocích rozvoje dopravy v Praze. Již nyní, ještě před vyhodnocením experty, je evidentní, že je třeba i nadále pracovat na harmonizaci různých typů dopravy a rovněž na komunikaci s Pražany. Přijde mi totiž opravdu nešťastné, když zejména mezi řidiči a cyklisty panuje taková nevraživost. Na komunikacích je totiž při vzájemném respektu a ohleduplnosti dost místa pro všechny,“ uvedl náměstek pražské primátorky pro dopravu a sport Petr Dolínek (ČSSD).

Do projektu Polaď Prahu lidé poslali 2866 podnětů, které je potřeba zpracovat. Těm se bude nyní věnovat několikačlenná pracovní skupina.

„Hledáme společné prvky a sdružujeme je do větších tematických oblastí, které pak využijeme v analytickém dokumentu. Připomínky uživatelů také pomohou dotvořit problémové mapy, které chceme dát na web www.poladprahu.cz v září, současně s dokončením analýz. Připomínky, které upozorňují na operativní, rychle řešitelné problémy, předáme odpovědným institucím přímo,“ řekl Daniel Šesták, projektový manažer ze společnosti Mott MacDonald.

V rámci projektu jsou již některé tematické oblasti známé. Lidem leží na srdci nevyhovující infrastruktura, bezpečnost na silnicích ale i dopady na životní prostředí.

Přehled oblastí s příklady konkrétních podnětů

Chybějící infrastruktura

  •         Lidé si v oblasti chybějící infrastruktury obecně nejvíce přejí doplnění cyklostezek. Například zmiňují okolí Barrandovského mostu, více cyklostezek na sídlištích nebo třeba chybějící cyklopruh na magistrále. Pražané si také velmi přejí dobudování linky metra D a někteří by chtěli prodloužit linku metra A do Řep a dále pak na letiště. Velkým tématem se taktéž ukázal být Pražský okruh a to především v úseku Běchovice – dálnice D1 a pak dostavba severní části okruhu.

Nevyhovující infrastruktura

  •         V této oblasti se naopak množí hlasy ke zrušení cyklostezek na různých místech Prahy. Sílí hlasy pro navrácení chodníků chodcům. Někteří občané bojují za vybudování parkovacích zón a podzemních parkovišť na místo modrých zón, jiní by rádi nechali opravit silnice.

Nevyhovující obslužnost (poloha zastávek MHD)

  •         Nejvíce zmiňovanou oblastí je autobusová doprava. Lidé by si například přáli zintenzivnit spoje mezi Jinonicemi a Malvazinkami. Připomínky se taktéž týkají toho, že na sebe autobusy správně nenavazují. Lidé by si ale také přáli například napojení metra C nebo B na příměstské vlaky na okrajích Prahy.

Přetížená MHD

  •         V této sekci by lidé rádi navýšili počet vozů tramvají o víkendu na dva.

Dopravní zácpy, zdržení

  •         Některé připomínky poukazují na zdržení v ulici Strakonická. Celkem dost se jich týká městské části Prahy 6. Lidé také zmiňují Barrandovský most nebo nárůst dopravy na křižovatce Vypich po otevření tunelu Blanka.

Dopady na bezpečnost

  •         V rámci bezpečnosti se zmiňuje téma Segwayů, kdy si občané připadají ohrožení uživateli vozítek. Dále pak nebezpečné a nepřehledné křižovatky, například mezi Nebušicemi a Přední Kopaninou. Občané taktéž často zmiňují jako velmi nebezpečné místo ulici Pražskou v Hostivaři.

Dopady na životní prostředí

  •         Lidé si obecně stěžují na emise a hluk z hustého provozu, ale trápí je i pořádek nebo nedostatek zeleně podél komunikací.

Středočeský kraj – dojížďka do Prahy

  •         Středočeši si stěžují například na nedostatečnou kapacitu nebo neexistenci parkovišť P+R (park + ride) nebo v jejich připomínkách opětovně rezonuje téma dostavby Pražského okruhu. Někteří obyvatelé dojíždějící do Prahy na kole by rádi zlepšili cyklodopravu obecně.