Řídící rada

Řídící rada rozhoduje o všech důležitých krocích zpracovávaného Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí. Řídící rada je složena z politické reprezentace hl. m. Prahy, z ředitelů zapojených odborů Magistrátu hl. m. Prahy a z ředitelů zapojených pražských organizací a společností. Řídící radě přímo podléhá pracovní skupina.

Organizační struktura projektu

Členové Řídící rady

Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D.  

náměstek primátora pro oblast dopravy /předseda řídící rady/

Pavel Vyhnánek, M.A.  

náměstek primátora pro oblast financí a rozpočtu

Ing. Petr Hlubuček

náměstek primátora pro oblast životního prostředí, infrastruktury, technické vybavenosti a bezpečnosti

Doc. Ing. arch. Petr Hlaváček

náměstek primátora pro oblast územního rozvoje a územního plánu

Ing. Pavel Richter

zastupitel hlavního města Prahy

Viktor Mahrik

zastupitel hlavního města Prahy

Ing. Petr Stuchlík

zastupitel hlavního města Prahy

Ing. Ondřej Martan

zastupitel hlavního města Prahy

Ing. Zdena Javornická

ředitelka Magistrátu hl. m. Prahy

RNDr. Štěpán Kyjovský

ředitel odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy

Ing. Karel Prajer

ředitel odboru investičního Magistrátu hl. m. Prahy

Ing. Pavel Šustr

ředitel odboru rozvoje a financování dopravy Magistrátu hl. m. Prahy

Mgr. Ondřej Boháč

ředitel Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy

Ing. Jan Šurovský, Ph.D.

technický ředitel Dopravního podniku hl. m. Prahy, a. s.

Ing. et Ing. Petr Tomčík

ředitel Regionálního organizátora Pražské integrované dopravy

Ing. Jiří Sládek

ředitel Úseku speciálních staveb Technické správy komunikací hl. n. Prahy, a. s.

Michal Fišer, MBA

generální ředitel Operátora ICT