Aktuality

15.6. 2017

Průzkum: Auto, nebo veřejná doprava?

Velmi vyrovnané výsledky mezi veřejnou a individuální dopravou přineslo reprezentativní šetření agentury Median připravované pro projekt Polaď Prahu. 3–5× týdně zvolí pro cestu do Prahy 16,9 % Středočechů veřejnou dopravu a 17,8 % Středočechů osobní automobil nebo motorku. 

7.6. 2017

Veřejnost i odborníci se shodují na budoucnosti pražské dopravy

Ze všech navrhovaných řešení pro budoucnost městské mobility zvítězil scénář „Praha efektivní“. Převahu zastánců našel jak mezi odborníky na dopravu, tak u nejširší veřejnosti. Shoda dokonce panuje i v názoru, že vítězný scénář bude doplněn dílčími prvky z varianty „Praha racionální“.

15.5. 2017

Počet dojíždějících Středočechů stále stoupá

Přestože nárůst počtu Středočechů denně dojíždějících do Prahy není tak výrazný jako na přelomu milénia, analýza P+ ukazuje, že neustále stoupá. Hranicí hlavního města Prahy v pracovní den projede více než 600 tisíc cestujících. Údaj zahrnuje cesty oběma směry. 

12.4. 2017

Pražané se ptali odborníků na dopravu

Potřebuje Praha městský okruh? Co se musí udělat, aby se v metropoli dalo jezdit na kole? O těchto a mnoha dalších tématech debatovali dopravní odborníci s obyvateli hlavního města v pondělí odpoledne v Národní technické knihovně. 

O projektu

„P+“ je projekt hlavního města Prahy, jehož hlavním cílem je příprava, zpracování a projednání plánu udržitelné mobility (SUMP – za anglického Sustainable Urban Mobility Plan). Dokument „Plán udržitelné mobility Prahy a okolí“ se stane základním koncepčním dokumentem hlavního města pro oblast mobility, dopravy, respektive dopravní infrastruktury s ambicí nahradit a modernizovat současné Zásady dopravní politiky hlavního města Prahy platné již od roku 1996.

Plán udržitelné mobility Prahy a okolí bude hotový v roce 2018, od kdy takový dokument musí mít zpracovaný všechna velká města v rámci EU, neboť je to jedna z podmínek čerpání evropských fondů.

Kromě příslušných odborů Magistrátu hlavního města Prahy se na projektu podílejí i ostatní městské organizace zabývající se problematikou územního plánování, dopravy a mobility či životního prostředí. Do projektu je zapojený i Středočeský kraj, protože dopravu v Praze nelze řešit bez přesahů do jejího okolí. Spolupráce s dalšími odbornými partnery je zajištěna formou pravidelných workshopů.

Důležitou součástí projektu je i participace veřejnosti na vzniku Plánu. Marketingovou tváří projektu P+ je kampaň „Polaď Prahu“ vystihující ten nejdůležitější cíl – „vyladění Prahy“ do příjemného místa k životu. Zapojení veřejnosti zahrnuje prezentaci principů udržitelné mobility na webu, sociálních sítích i na akcích v rámci města. Projednávání vlastního Plán bude rovněž realizováno formou Kulatých stolů s veřejností.

O projektu