Aktuality

I 13.1. 2017

Dopravu chceme usnadnit i Středočechům

Plán udržitelné mobility pražské aglomerace se netýká pouze Prahy, v jeho koncepci je třeba počítat i s návazností na mobilitu Středočeského kraje. O rozhovor jsme požádali Martina Jareše, zástupce Krajského úřadu Středočeského kraje. 

I 29.12. 2016

Co jste možná nevěděli o Praze

Praha. Rušné, neustále pulzující velkoměsto světového formátu, které nikdy nespí. Historické centrum doplňuje bytová zástavba a celou metropoli protínají vytížené dopravní tepny. Na žádnou přírodu už tu nemáte šanci narazit. Nebo ano? 

I 14.11. 2016

Hromadná doprava v Praze je na vysoké úrovni

Dopravní podnik hl. m. Prahy je dalším z klíčových partnerů projektu Polaď Prahu. Zároveň je největším dopravcem zajišťujícím městskou hromadnou dopravu v České republice. Obsluhuje celkem 138 autobusových linek, 24 denních a 9 nočních tramvajových linek a 3 linky metra.  Lidé díky němu mohou cestovat na několika příměstských linkách i do Středočeského kraje. Zároveň je vlastníkem kolejové infrastruktury metra a tramvají, z čeho vyplývá mnoho závazků a činností spojených s výstavbou, rekonstrukcemi a údržbou. Se zástupcem dopravního podniku Michalem Andelkem jsme si povídali o novinkách v přípravě plánu mobility nebo pracovní skupině.

I 19.10. 2016

Oslavili jsme mezinárodní Den bez aut

Národní třída se předposlední týden v září na jeden celý den uzavřela motorovým vozidlům a Pražanům se tak nabídnula ojedinělá možnost užít si příjemnou procházku v centru města bez aut. Vytvořením nové pražské pěší zóny po dobu 24 hodin se slavil mezinárodní Den bez aut. A my jsme na takové akci jako tvůrci Plánu mobility pro Prahu a okolí samozřejmě nemohli chybět. Stánek projektu Polaď Prahu jsme měli umístěný kousek od nábřeží hned před vstupem do Nové scény Národního divadla.

O projektu

„P+“ je projekt hlavního města Prahy, jehož hlavním cílem je příprava, zpracování a projednání plánu udržitelné mobility (SUMP – za anglického Sustainable Urban Mobility Plan). Dokument „Plán udržitelné mobility Prahy a okolí“ se stane základním koncepčním dokumentem hlavního města pro oblast mobility, dopravy, respektive dopravní infrastruktury s ambicí nahradit a modernizovat současné Zásady dopravní politiky hlavního města Prahy platné již od roku 1996.

Plán udržitelné mobility Prahy a okolí bude hotový v roce 2018, od kdy takový dokument musí mít zpracovaný všechna velká města v rámci EU, neboť je to jedna z podmínek čerpání evropských fondů.

Kromě příslušných odborů Magistrátu hlavního města Prahy se na projektu podílejí i ostatní městské organizace zabývající se problematikou územního plánování, dopravy a mobility či životního prostředí. Do projektu je zapojený i Středočeský kraj, protože dopravu v Praze nelze řešit bez přesahů do jejího okolí. Spolupráce s dalšími odbornými partnery je zajištěna formou pravidelných workshopů.

Důležitou součástí projektu je i participace veřejnosti na vzniku Plánu. Marketingovou tváří projektu P+ je kampaň „Polaď Prahu“ vystihující ten nejdůležitější cíl – „vyladění Prahy“ do příjemného místa k životu. Zapojení veřejnosti zahrnuje prezentaci principů udržitelné mobility na webu, sociálních sítích i na akcích v rámci města. Projednávání vlastního Plán bude rovněž realizováno formou Kulatých stolů s veřejností.

O projektu