Aktuality

11.6. 2018

Představení konkrétních opatření Návrhu P+

Výstava Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí se pomalu blíží do finále. Proto neváhejte a v úterý 12. června přijďte od 18.00 na poslední ze série plánovaných přednášek, kdy představíme konkrétní návrhy opatření formou prezentace PechaKucha. Polaďte Prahu s námi!

1.6. 2018

Představení pražského plánu mobility veřejnosti

Po téměř třech letech, kdy se práce na projektu P+ dostávají do závěrečné fáze, se veřejnosti představuje Plán udržitelné mobility Prahy a okolí na výstavě v pražském Centru architektury a městského plánování. 

11.5. 2018

Výstava k plánu mobility o budoucnosti dopravy

Výstava Plán udržitelné mobility Prahy a okolí nabídne návštěvníkům pohled do budoucnosti dopravy v metropolitní oblasti a koncepční dokument tak získá reálné obrysy. Lidé se díky expozici na konkrétních případech dozvědí, jak se bude v následujících letech vyvíjet doprava v metropoli a nejbližším okolí. 

9.4. 2018

Co říkají indexy o kolonách ve městech

Kolony jsou pro řidiče nevítanou událostí v silničním provozu. Pokud se zaměříme na velká města, nejsme na tom v České republice z pohledu nejnovějších srovnání vůbec špatně. Na druhou stranu vždy je co zlepšovat. I to je jeden z důvodů, proč připravujeme Plán udržitelné mobility Prahy a okolí.

O projektu

„P+“ je projekt hlavního města Prahy, jehož hlavním cílem je příprava, zpracování a projednání plánu udržitelné mobility (SUMP – za anglického Sustainable Urban Mobility Plan). Dokument „Plán udržitelné mobility Prahy a okolí“ se stane základním koncepčním dokumentem hlavního města pro oblast mobility, dopravy, respektive dopravní infrastruktury s ambicí nahradit a modernizovat současné Zásady dopravní politiky hlavního města Prahy platné již od roku 1996.

Plán udržitelné mobility Prahy a okolí bude hotový v roce 2018, od kdy takový dokument musí mít zpracovaný všechna velká města v rámci EU, neboť je to jedna z podmínek čerpání evropských fondů.

Kromě příslušných odborů Magistrátu hlavního města Prahy se na projektu podílejí i ostatní městské organizace zabývající se problematikou územního plánování, dopravy a mobility či životního prostředí. Do projektu je zapojený i Středočeský kraj, protože dopravu v Praze nelze řešit bez přesahů do jejího okolí. Spolupráce s dalšími odbornými partnery je zajištěna formou pravidelných workshopů.

Důležitou součástí projektu je i participace veřejnosti na vzniku Plánu. Marketingovou tváří projektu P+ je kampaň „Polaď Prahu“ vystihující ten nejdůležitější cíl – „vyladění Prahy“ do příjemného místa k životu. Zapojení veřejnosti zahrnuje prezentaci principů udržitelné mobility na webu, sociálních sítích i na akcích v rámci města. Projednávání vlastního Plánu bude rovněž realizováno formou Kulatých stolů s veřejností.

O projektu