Aktuality

I 22.2. 2017

Projekt Polaď Prahu vstupuje do další fáze

Pracovní skupina Polaď Prahu, která čítá odborníky nejrůznějších oblastí týkajících se dopravy, zveřejnila na včerejší tiskové konferenci dva zásadní materiály: Problémové mapy a dokument Analýza. 

I 13.2. 2017

Po Praze na kole? Kombinujte možnosti!

Kodaň, Amsterdam, Berlín… Místní obyvatelé si život v těchto metropolích bez cestování na kole už představí jen těžko. Kolo se pro řadu z nich stalo dopravním prostředkem první volby. Proč Praha stále jen hledá cestu mezi města, která jsou mimořádně přátelská k cyklistům?

I 13.1. 2017

Dopravu chceme usnadnit i Středočechům

Plán udržitelné mobility pražské aglomerace se netýká pouze Prahy, v jeho koncepci je třeba počítat i s návazností na mobilitu Středočeského kraje. O rozhovor jsme požádali Martina Jareše, zástupce Krajského úřadu Středočeského kraje. 

I 29.12. 2016

Co jste možná nevěděli o Praze

Praha. Rušné, neustále pulzující velkoměsto světového formátu, které nikdy nespí. Historické centrum doplňuje bytová zástavba a celou metropoli protínají vytížené dopravní tepny. Na žádnou přírodu už tu nemáte šanci narazit. Nebo ano? 

O projektu

„P+“ je projekt hlavního města Prahy, jehož hlavním cílem je příprava, zpracování a projednání plánu udržitelné mobility (SUMP – za anglického Sustainable Urban Mobility Plan). Dokument „Plán udržitelné mobility Prahy a okolí“ se stane základním koncepčním dokumentem hlavního města pro oblast mobility, dopravy, respektive dopravní infrastruktury s ambicí nahradit a modernizovat současné Zásady dopravní politiky hlavního města Prahy platné již od roku 1996.

Plán udržitelné mobility Prahy a okolí bude hotový v roce 2018, od kdy takový dokument musí mít zpracovaný všechna velká města v rámci EU, neboť je to jedna z podmínek čerpání evropských fondů.

Kromě příslušných odborů Magistrátu hlavního města Prahy se na projektu podílejí i ostatní městské organizace zabývající se problematikou územního plánování, dopravy a mobility či životního prostředí. Do projektu je zapojený i Středočeský kraj, protože dopravu v Praze nelze řešit bez přesahů do jejího okolí. Spolupráce s dalšími odbornými partnery je zajištěna formou pravidelných workshopů.

Důležitou součástí projektu je i participace veřejnosti na vzniku Plánu. Marketingovou tváří projektu P+ je kampaň „Polaď Prahu“ vystihující ten nejdůležitější cíl – „vyladění Prahy“ do příjemného místa k životu. Zapojení veřejnosti zahrnuje prezentaci principů udržitelné mobility na webu, sociálních sítích i na akcích v rámci města. Projednávání vlastního Plán bude rovněž realizováno formou Kulatých stolů s veřejností.

O projektu