Aktuality

19.12. 2018

V pražském CAMPu se diskutovalo o SEA

Veřejné projednání studie o dopadech koncepce plánu mobility na životní prostředí navštívily desítky lidí.

29.11. 2018

Zveme vás na veřejné projednání SEA

Jedna z posledních věcí, které zbývají před předložením Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí s výhledem do roku 2030 k finálnímu schválení zastupitelům, je veřejné projednání posouzení jeho vlivů na životní prostředí. To se koná 12. prosince 2018 od 15.00 v Centru architektury a městského plánování.

7.11. 2018

Zažíváme boom plánů udržitelné mobility

V poslední době se v médiích stále častěji objevují informace o nově vznikajících strategických plánech udržitelné městské mobility. Naposledy v září pražští zastupitelé projednávali koncept Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí. Která další města mají také zpracovaný svůj plán mobility či jeho odlehčenou formu? 

24.9. 2018

Stánek P+ přilákal stovky návštěvníků

Jestli jste přemýšleli, že si pořídíte kolo do města nebo byste rádi pro cestu po Praze zvolili jinou možnost než pouze osobním autem, byla akce s názvem Den bez aut v rámci Evropského týdne mobility jasnou volbou. 

O projektu

„P+“ je projekt hlavního města Prahy, jehož hlavním cílem je příprava, zpracování a projednání plánu udržitelné mobility (SUMP – za anglického Sustainable Urban Mobility Plan). Dokument „Plán udržitelné mobility Prahy a okolí“ se stane základním koncepčním dokumentem hlavního města pro oblast mobility, dopravy, respektive dopravní infrastruktury s ambicí nahradit a modernizovat současné Zásady dopravní politiky hlavního města Prahy platné již od roku 1996.

Plán udržitelné mobility Prahy a okolí bude hotový v roce 2018, od kdy takový dokument musí mít zpracovaný všechna velká města v rámci EU, neboť je to jedna z podmínek čerpání evropských fondů.

Kromě příslušných odborů Magistrátu hlavního města Prahy se na projektu podílejí i ostatní městské organizace zabývající se problematikou územního plánování, dopravy a mobility či životního prostředí. Do projektu je zapojený i Středočeský kraj, protože dopravu v Praze nelze řešit bez přesahů do jejího okolí. Spolupráce s dalšími odbornými partnery je zajištěna formou pravidelných workshopů.

Důležitou součástí projektu je i participace veřejnosti na vzniku Plánu. Marketingovou tváří projektu P+ je kampaň „Polaď Prahu“ vystihující ten nejdůležitější cíl – „vyladění Prahy“ do příjemného místa k životu. Zapojení veřejnosti zahrnuje prezentaci principů udržitelné mobility na webu, sociálních sítích i na akcích v rámci města. Projednávání vlastního Plánu bude rovněž realizováno formou Kulatých stolů s veřejností.

O projektu